อาหารท้องถิ่น 1
อาหารทั่วไป อาหารไทย

อาหารท้องถิ่น ภาคเหนือ เสน่ห์ของความพิถีพิถันที่หลายท่านต้องติดใจอย่างแน่

                อาหารท้องถิ่น ภาคเหนือ ถือว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะมีความหลากหลายทางประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ในสมัยอดีตได้รับอิทธิพลจากกลุ่มคนจากอาณาเขตต่างๆ

ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย เช่น กลุ่มคนที่อพยพมาจากประเทศพม่า ประเทศลาว กลุ่มคนที่อพยพเข้ามาบางส่วนอยู่ใกล้ชิดกับแนวธรรมชาติ เขตป่า หุบเขา หรืออยู่ใกล้แม่น้ำ

อาหารท้องถิ่น ภาคเหนือ เสน่ห์ของความพิถีพิถัน

อาหารท้องถิ่น 1

                อาหารท้องถิ่นภาคเหนือ แต่ละจังหวัดจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน เช่น รสชาติอาหาร วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร ขั้นตอนการปรุง และภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ประกอบเหล่านี้ ส่วนหนึ่งมาจากพืชผักท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่หรือมาจากการทำเกษตรกรรม เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพรที่นำมาประกอบอาหาร หรือ นำมาเป็นยารักษาโรค การเพาะปลูกข้าว หรือแม้กระทั่งการเลี้ยงสัตว์

อาหารท้องถิ่น 2

ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่เขตป่า พืชผักที่สามารถหาได้ ได้แก่ บอน ผักแค ผักหวาน เป็นต้น ใกล้แม่น้ำ สัตว์น้ำที่สามารถหาได้ ได้แก่ ปู ปลา หอย กบ เป็นต้น มีการนำมาหมักดองเพื่อนำมาขายและนำมาประกอบอาหาร ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายประเภท ได้แก่ แกง คั่ว (ผัด) น้ำพริก เป็นต้น นอกจากวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ชิดกับแนวธรรมชาติแล้ว สภาพภูมิอากาศก็มีส่วนสำคัญ โดยปกติแล้ว ภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็น การประกอบอาหารส่วนใหญ่จะเลือกใช้วัตถุดิบที่มาจากเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

อาหารท้องถิ่น 3

                อาหารท้องถิ่นภาคเหนือ คนที่อาศัยอยู่ในภาคนี้จะทานข้าวเหนียว ทานร่วมกับอาหารที่มีไขมัน ยกตัวอย่างเช่น แกงอ่อมหมู แกงอ่อมเนื้อ แกงฮังเล เป็นต้น นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีเครื่องเคียงที่ทานพร้อมกันกับข้าวเหนียวได้ ได้แก่ น้ำพริก ผักสด ผักลวก แคบหมู หรือไส้อั่ว นอกจากอาหารที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่น นั่นก็คือ ภาชนะสำหรับวางถ้วยอาหาร มีรูปทรงคล้ายถาด มีขาตั้ง สานด้วยไม้ไผ่ คนภาคเหนือเรียกว่า ขันโตก อาหารและเครื่องเคียงจะจัดวางในขันโตกแล้วยกเสิร์ฟ นอกจากขันโตกแล้ว ยังมีกระติบข้าวเหนียวที่ช่วยในการเก็บความร้อนของข้าว นับว่าเป็นภูมิปัญญา วิธีการเช่นนี้มักจะพบเห็นได้งานประเพณีของคนล้านนา แขกผู้ใหญ่ที่มาร่วมงาน หรือ คนในครอบครัว ทุกคนจะหันหน้าเข้าหากัน นั่งล้อมวงทานอาหารและร่วมพูดคุยกัน

                ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของภาคเหนือ ไม่เพียงแค่อาหารท้องถิ่นเท่านั้น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มคนแต่ละท้องถิ่น แต่ละจังหวัดที่แตกต่างกัน ล้วนมาจากการสืบทอด สั่งสมจากคนในอดีตส่งต่อมายังคนรุ่นปัจจุบัน เพื่อดำรง สืบสานต่อไปในอนาคต 

 รับรองได้เลยว่าคุณจะต้องไม่ผิดหวังกับทุกเมนูเด็ด อาหารเด็ด อาหารเพื่อสุขภาพ และวิธีทำอาหารที่สุดจะง่ายไปกับเรา